TABLETIRANA SO

Voda iz gradskih instalacija sadrži kamenac. Tokom svakodnevne upotrebe aparata koji koriste vodu (u industriji i domaćinstvu), u istima dolazi do stvaranja naslaga kamenca koje mogu da dovedu do uvećanih troškova u potrošnji električne energija ali i u održavanju (zbog pojave različitih kvarova).

U slučajevima korišćenja uređaja za omekšavanje vode, koji vodu umekšavaju tako što iz nje pomoću izmenjivača jona izvlače kalcijum i magnezijum a zamenjuju ih jonima natrijuma. Takva, meka voda smanjuje potrošnju električne energije, troškove održavanja ali i sprečava kvarove koji nastaju usled stvaranja kamenca. So vrlo uspešno umekšava vodu zahvaljujući svojoj potpunoj rastvorljivosti, veoma dobroj sipljivosti i visokoj čistoći.

Na ovaj način, štite se instalacije, mašine i aparati u industriji i domaćinstvu.

Tabletirana so,Maša Komerc

AMBALAŽA I PAKOVANJA

Pakovanja tabletirane soli Maša Komerc - slika 1kg Pakovanja tabletirane soli Maša Komerc - slika

Tabletirana so

Ambalaža u koju pakujemo tabletiranu so, po težini pakovanja može biti: 900g (namenjenu za korišćenje u kućnim mašinama za pranje posuđa) i 25kg.

Zbirna transportna pakovanja:

Ambalaža Broj pakovanja Težina
900g 14,4kg * 60 864kg
25kg 40 1t

Kako čuvati

Čuvati na suvom i hladnom mestu.

Rok trajanja

36 meseci od datuma proizvodnje.

POREKLO SIROVINE ZA NAŠU SO

Maša Komerc so proizvodi se potpuno automatizovano u jednom od najmodernijih proizvodnih postrojenja u Evropi, solani Salinen Austria AG.
Proizvodnja se vrši ekološki i neprekidno eksploatacijom iz planina pokrajine Salzkammergut - Bad Ischl, Altaussee, Hallstatt, koja u austrijskim Alpima predstavlja regiju svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO.

Kontaktirajte nas